facebooktwittermail d

Mer fågel och mindre mjölk

Mjölkkonsumtionen fortsätter neråt samtidigt som vi äter allt mer fågel. Det är bara några av slutsatserna i Jordbruksverkets senaste livsmedelsstatistik.

Vi äter allt mer kött. Men ökningstakten har avstannat de senaste åren.
Vi äter allt mer kött. Men ökningstakten har avstannat de senaste åren. FOTO: FRIDA JONSON

Med hjälp av statistiken går det att följa utvecklingen från mitten av 1900-talet och fram till 2015. Att köttkonsumtionen har växt kraftigt under perioden är knappast någon nyhet, och jämfört med 1980 handlar det om en ökning med 37 procent. Däremot är det tydligt att ökningstakten har avstannat de senaste åren.

Kött från fjäderfä är det köttslag som ökar mest, och förra året var totalkonsumtionen av fjäderfäkött fem gånger högre jämfört med 1980.

Trögare för mjölken

Om det går bra för köttet så går det däremot trögare för mjölken i konsumentledet. Under samma period har vårt intag av mjölk minskat med 38 procent, enligt sammanställningen. Även konsumtionen av matfett har minskat, från 25 till 18 kilo per person och år 2015. Detta motsvarar en minskning med 27 procent.

41 kilo socker

Samtidigt viker även totalkonsumtionen av mjöl och gryn. Konsumtionen har avtagit sedan toppnoteringarna i början av 2000-talet, och med de siffror som presenteras för 2015 är konsumtionen tillbaka på samma nivå som 1980.

Sockerinköpen hamnade samtidigt på 41 kilo per person och år förra året, vilket är lågt i sammanhanget. Sedan 1995 har konsumtionen pendlat mellan 41-49 kg per person och år.