facebooktwittermail d

Mer ekologiskt i Danmark

Den danska konsumtionen av ekologiska produkter ökar med 12-15 procent under 2012.

Det förväntar sig intresseorganisationen Landbrug och Fødevarer, enligt ett sammandrag från årets Plantekongres i danska Herning.

Danmark är det land i världen där folket lägger mest pengar på ekologiska produkter, i genomsnitt över 1 000 danska kronor per dansk 2010. Enligt prognosen ökade utgifterna också för ekologiska produkter under 2011 med tio procent.

Färre ekobönder slutar

Arealen ekologiskt odlad mark i Danmark har stigit sedan 2006, men inte i den takt som politikerna önskat. Regeringens mål är att den ekologiskt odlade arealen i Danmark ska fördubblas till 15 procent till 2020. På senare år har många danska lantbrukare slutat producera ekologiskt och ställt om till konventionell produktion. Den utvecklingen har bromsats, 2010 var det färre danska ekolantbrukare som slutade än året innan, enligt siffror som presenterades på kongressen.

Driver ekologi i EU

Främjandet av den ekologiska produktionen är också något som Danmarks livsmedels- och jordbruksminister Mette Gjerskov ska sätta fokus på under Danmarks ordförandeskap i EU.

– Viktigast för mig är att det blir ett grönt avtryck, men det största bekymret är att det gröna medför byråkrati, ska hon ha sagt vid en presskonferens enligt Ekologiska Lantbrukarna.