facebooktwittermail d

Mer än hälften får nej till stöd från Klimatklivet

Mer än hälften av alla lantbrukare som söker stöd från Klimatklivet får avslag på sin ansökan.

– Det behövs ett särskilt stöd för klimatinvesteringar inom jordbruket, säger energirådgivaren Karin Ahlberg Eliasson.