facebooktwittermail d

Mellanskog håller inne utbetalning efter misstag

Mellanskog genomförde skogsåtgärder på de två samfälligheter i Dalarna – utan att förvaltningsformen var utredd. 

– Vi har brustit i vår kontroll, säger Robert Lindström, chef för rådgivning, på Mellanskog. 

Genrebilder från slutavverkning gran, Sveaskog, Asa försökspark dec 2020.
Mellanskog hålla inne pengarna för skogsåtgärderna tills alla delägare i samfälligheterna är helt överens. Fotot är genrebild. FOTO: ULF ARONSSON

Åtgärden utfördes under första halvan av 2022 på två samfälligheter i södra delarna av Dalarna. Enligt uppgifter till ATL handlade det om skogsåtgärder som omfattade ett par hektar.