facebooktwittermail d

Mellanskogs förslag till vinstdelning: 36 miljoner kronor

Vid stämman i våras sköt Mellanskog fram beslutet om vinstutdelning. Men nu har styrelsen beslutat om ett förslag.

FOTO: MELLANSKOG

Mellanskogs styrelse föreslår en vinstutdelning på 5,9 miljoner kronor som ränta på insatskapitalet och 30 miljoner kronor för levererat virke under 2019. Beslut om förslaget tas vid en extra föreningsstämma 4 november.

”Det är väldigt glädjande att konstatera att utvecklingen under året har varit stabil. Styrelsen bedömer att verksamheten även under resterande del av året kommer att löpa på i samma riktning. Prövad mot försiktighetsprincipen i lagen om ekonomiska föreningar är vinstutdelning därför rimlig”, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog, i ett pressmeddelande.

”Prövad mot försiktighetsprincipen i lagen om ekonomiska föreningar är vinstutdelning rimlig”, säger Karin Perers.
”Prövad mot försiktighetsprincipen i lagen om ekonomiska föreningar är vinstutdelning rimlig”, säger Karin Perers. FOTO: THERESE ASPLUND

Om stämman godkänner styrelsens förslag får medlemmarna utdelning under slutet av november.