facebooktwittermail d

Mellanskog: Vi hinner inte få ut träden

Skogsägare riskerar att bötfällas om de inte rensar skogen på fällda träd som orsakats av stormen Alfrida. Orsaken är risken för angrepp från granbarkborren – men många är oroliga att inte hinna i tid.

Det stormfällda virket måste ut ur skogen senast på måndag, annars hotar böter för skogsägaren. Arkivbild.
Det stormfällda virket måste ut ur skogen senast på måndag, annars hotar böter för skogsägaren. Arkivbild. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

– Vi har fört en dialog om det här från dag ett och vi har beskrivit de utmaningar vi har haft och med det söker vi då dispens, säger Matts Söderström vid föreningen Mellanskog till TT.

Senast den 1 juli – redan nu på måndag – måste skogsägare som drabbades av stormen Alfrida ha rensat skogen på stormfällt virke, annars hotar böter, uppger SVT Stockholm. Datumet har satts av Skogsstyrelsen för att minska risken för angrepp av granbarkborren.

Stockholms län drabbades hårt av stormen i januari. Totalt fälldes omkring 1 500 000 kubikmeter skog i länet och störst skador fick trakterna runt Norrtälje.

– Det är en allvarlig situation. I och med att vi har haft så varma somrar och dessutom den här stormen som för med sig mycket färskt material för granbarkborrarna att lägga sina ägg i så är vi absolut oroliga, säger Hanna Glöd, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, till SVT.

Enligt skogsvårdslagen riskerar den som inte hinner ta hand om sitt virke polisanmälan och böter. Skogsstyrelsen kan ge dispens från kravet, men har enligt SVT beslutat att ge dispenser restriktivt på grund av den stora risken för massförökning av granbarkborre.

”Kommer inte hinna”

Föreningen Mellanskog har medlemmar som har hört av sig med anledning av den rådande situationen och i föreningen har man fört en dialog med medlemmarna.

– Utifrån att volymerna växte och blev mer omfattande än den första uppskattningen så har vi också sagt att vi inte kommer att hinna avverka och transportera de här fällda träden. Men alla de skogsägare som Mellanskog har kontakt och kontrakt med och som är påverkade kommer vi att ansöka om dispens för, säger Matts Söderström, skogschef för Mellanskog.

Söker dispens

Mellanskog har flera hundra personer som drabbats av stormen Alfrida. För skogsägarna har det varit en utmaning att få bort fällda träd och även om upparbetningen är färdig återstår annat som återbeskogning och försäkringsarbete. Matts Söderström tycker det är problematiskt att bötfälla dem som drabbats.

– Vi söker ju dispens nu och problemet är att det är en större volym än vad som bedömdes från början. Även om vi bara har tio procent kvar att städa upp hinner vi inte, säger han.