facebooktwittermail d

Mellanskog höjer priset på lövmassaved

Mellanskog höjer priset på lövmassaved av björk till 300 kronor per kubikmeter.

Mellanskog ger mer för massaved av björk.
Mellanskog ger mer för massaved av björk. FOTO: ANN LINDÉN

Tidigare låg Mellanskogs grundpris på lövmassaved av björk på 265-270 kronor per kubikmeter, vilket innebär en höjning med 11 - 13 procent. Prisjusteringen gör att grundpriset blir enhetligt inom hela Mellanskogs geografi. Samtidigt höjs också priset på ingående asp från 225 kronor per kubikmeter till 240 kronor, en ökning med knappt 7 procent.

Orsaken till höjningarna uppges vara rådande marknadsförutsättningar, och de ska enligt Mellanskog bidra till stärkt lönsamhet i medlemmarnas gallring.