facebooktwittermail d

Mellanskog ger fullt stöd åt medlemmarna

500 000 skogskubikmeter fällt stormvirke är fullt hanterbart. Det säger Mellanskog efter Skogsstyrelsens preliminära bedömning.

Det gör också att skogsägarföreningens medlemmar kan räkna med att få fullt stöd efter stormen Alfrida.