facebooktwittermail

Mellanskog föreslår utdelning på 26 miljoner kronor

Trots coronapandemin uppnår skogsägarföreningen Mellanskog ett stabilt rörelseresultat för 2020 på 45,7 miljoner kronor (41,6).

FOTO: TRONS / TT

En god konjunktur för sågade trävaror, en stark utveckling av skogstjänster och en hög leveransprecision har enligt Mellanskog bidragit till resultatet.