facebooktwittermail

Ändrade priser ska ge mervärde för Mellanskogs medlemmar

Mellanskog höjer priserna på timmer, sänker massavedspriset till icke-medlemmar och sänker priset på bränsleved i barkborreangripna områden.

Stark timmermarknad gör att Mellanskog höjer priset på timmer med 20-50 kronor per kubikmeter toppmätt, beroende på geografi. Samtidigt inför Mellanskog en differentiering av massavedspriset mellan medlemmar och icke-medlemmar. Det innebär att de som inte är medlemmar i fortsättningen får 20 kronor lägre betalt per kubikmeter fast under bark för massaveden.