facebooktwittermail d

Ändrade priser ska ge mervärde för Mellanskogs medlemmar

Mellanskog höjer priserna på timmer, sänker massavedspriset till icke-medlemmar och sänker priset på bränsleved i barkborreangripna områden.