facebooktwittermail d

Mjölkpriser sjunker vid månadens sista GDT-auktion

Vid månadens sista mjölkauktion den 21 mars på Global Dairy Trade föll priset med 2,6 procent jämfört med föregående handelstillfälle den 7 mars. Indexet har därmed sjunkit i fyra av totalt sex handelstillfällen under 2023.