facebooktwittermail

Mejeriföretagen kan lära av varandra

En korsning mellan Norrmejerier och Falköpings mejeri skulle kunna betala över sju kronor kilot för mjölken, skriver ATL:s ekonomireporter Oskar Schönning i en marknadsanalys.

FOTO: CARINA ANDREASSON

Att skylla på omvärlden är en traditionstyngd gren inom lantbruket. Många gånger finns det goda skäl – det är en erkänt hård och nyckfull bransch, ofta med små marginaler. Även mejeriföretagen har länge haft det tufft. En global och konkurrensutsatt marknad ger prispress i kyldiskarna, något som gör det svårt att växla upp intäkterna.