facebooktwittermail d

Mejerierna missar spannmålståget

Veganrörelsens osakliga drev mot djurhållning i allmänhet och mjölkproduktion i synnerhet är trist och destruktiv och skapar en onödig polarisering. Seriösa företag borde hålla sig för goda för att spela med. Men denna konflikt kan tyvärr skymma sikten för mejeriföretagen så att nödvändiga framtidssatsningar inte blir gjorda.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Oatly har medvetet spelat på veganrörelsens attityder och retat gallfeber på mjölketablissemanget med sin marknadsföring. Företaget fälldes också i en tvist med LRF Mjölk i Marknadsdomstolen för osaklig reklam.

Det finns ett stort behov av innovationer i livsmedelskedjan som öppnar nya vägar för svenska råvaror. Därför är Oatlys satsningar viktiga. Som framgår av artiklarna i torsdagens ATL satsar Oatly nu hårt på tillväxt och export. Om det går vägen skapar det konkurrens om havre av god kvalitet och hopp om bättre priser till odlarna. Det är välkommet.

Men konkurrensen skulle kunna vara ännu större. Ingen av de svenska mejerierna har antagit utmaningen. Mejerier har expertkunskap vad gäller att packa och transportera vätskor och andra kylvaror och en direktingång i butikernas kyldiskar. Det skulle kunna användas till flytande livsmedel gjorda på spannmål.

Arla har i genomgången av risker för företaget rankat den växande rörelsen mot mejerivaror och för vegankost högt. Som åtgärd nämner man satsningen på kvalitetsprogrammet Arlagården och den ekologiska mjölkproduktionen.

Så kan man tänka men man kan också byta perspektiv och se saken från ett annat håll. En långsiktig satsning på vegetariska livsmedel grundat på mejerikunnande kan vara ett mycket bra komplement.

Finska mejerikoncernen Valio har valt att tackla problemet på detta sätt, vilket gynnar finska havreodlare. Nyligen lanserade man havrebaserade drycker under namnet Oddlygood, ett namn vars första halva starkt påminner om det svenska företaget. En händelse som ser ut som en tanke?

Om Arla vill ge sig in på denna marknad kan man börja från nollpunkten och utveckla egna produkter. En annan väg är att Arla köper ett färdigt koncept. Då ligger Oatly nära till hands. Men med tanke på historien är det nog en alltför hädisk tanke.

Men det finns ytterligare en väg. De kooperativa mejeriernas kusin Lantmännen bedriver en intensiv forskningsverksamhet för att utveckla nya livsmedel. De deltar i forskningscentret ScanOats vid Lunds universitet, som nyligen fått 100 miljoner kronor för att bland annat ta fram havresorter med specifika hälsoegenskaper.

Se här en lovande samarbetsmöjlighet mellan två kooperativa branscher, spannmålshandel och mejeri! Arla plus Lantmännen lika med sant! Eller om något annat piggt mejeri är snabbare på bollen är det också bra.