facebooktwittermail d

Mejerichefer fick gå efter misstänkta skrotaffärer

Platschefen och en mellanchef på Norrmejeriers mejeri i Luleå fick sparken efter misstänkta skrotaffärer, affärer som kommer att polisanmälas.

Efter ett par dagars tystnad väljer nu Norrmejeriers vd Bo Rasmussen att säga något om de misstänkta oegentligheterna.
- Jag kan bekräfta att vi har två chefer på Luleå mejeri som inte längre är anställda hos oss. Och jag kan berätta att vi kommer att polisanmäla det här.

När kommer ni att polisanmäla?
- De närmaste dagarna, vi har varit fullt sysselsatta med att se till att vi inte får en skuta utan kapten där uppe, det har varit högsta prioritet att ta hand om våra anställda och se till att vi har en drift som är säker, säger Bo Rasmussen till ATL på telefon från Umeå.

Bo Rasmussen vill fortfarande inte gå in på varför cheferna fått sparken. Medlemmarna i Norrmejerier fick på torsdagen ett sms och information på Norrmejeriers hemsida, men än så länge är uppgifterna knapphändiga.

Enligt vad ATL erfar har de två cheferna på mejeriet i Luleå fått sluta efter att ha sålt skrot från företaget till ett värde av flera hundra tusen kronor och sedan stoppat pengarna i egen ficka. Torbjörn Esping