facebooktwittermail d

Mejeri kunde inte ta emot mjölk

Leverantörer till Falköpings Mejeri tvingades under helgen att lagra mjölken i väntan på hämtning. Mejeriet hade inte möjlighet att ta emot den.

Problemet blev akut den gångna helgen när de bönder som skulle ha fått mjölken hämtad på morgonen fick vänta till kvällen. Under tiden fick de lösa situationen bäst de kunde.

De som inte hade utrymme i sina gårdstankar fick låna in tankar eller ta fram andra kärl. Några tvingades enligt uppgifter till Falköpings Tidning att hälla mjölken i gödselbrunnen.

Det finns flera anledningar till det uppkomna nödläget. Leveranserna av mjölk från gårdarna har ökat samtidigt som försäljningen minskat.

Ystningen kan tas upp igen

– Just nu ystar vi inget på helgerna. Samtidigt kommer det leveranser från mejerier i Skåne, Gäsene och Grådö till vår torrmjölksanläggning så råvarulagren är fyllda, säger vd Anders Segerström till Falköpings Tidning.

Därför har man för att komma i balans stoppat intaget av mjölk från andra mejerier och prioriterar medlemmarnas leveranser. Huruvida de som eventuellt tvingats kassera mjölk ska få ersättning är ännu inte beslutat.

Anders Segerström säger att mejeriet överväger att återuppta ystning på helgerna samt ändra mottagningsdagar för extern mjölk.