facebooktwittermail d

Medlemsflykt från LRF efter höjd avgift

På bara ett år har LRF tappat en tiondel av sina medlemmar. Nu fokuserar förbundet på att synas för att strypa flykten efter årets avgiftshöjning. ”Det här är en nödvändig utmaning”, säger förbundsordförande Helena Jonsson.

I maj visade LRF:s undersökning att antalet nöjda medlemmar hade sjunkit från 70 till 59 procent på ett år – den lägsta siffran på tio år. Hela 14 procent uppgav att de inte tänkte fortsätta vara medlemmar, vilket var den högsta siffran sedan mätningarna startade 1999.

Färska siffror visar nu att antalet medlemmar har minskat med 10,9 procent på ett år, från 170 057 personer den 31 augusti 2014 till 151 541 samma datum i år.

LRF:s medlemschef Mona Nordberg Holmsten påpekar att medlemskapet är löpande och att siffrorna varierar över året.

– Det är svårt säga vad det slutar på vid årsskiftet. Men jag tror inte att vi kommer att återhämta tappet.

Snabb ändring

Enligt förbundet beror minskningen huvudsakligen på den höjning och förändring av medlemsavgiften som gjordes vid årsskiftet. Majoriteten av de som har lämnat organisationen är äldre eller före detta brukare. Dessutom finns ett tapp bland personer som äger eller brukar små arealer.

Ingemar Olsson, ordförande för LRF:s lokalavdelning Bjurtjärn-Lungsund, befarar att avgiftshöjningen kan ha skett lite för snabbt.

– Man kanske skulle ha höjt medlemsavgiften successivt redan för fem–tio år sedan, men det är alltid lätt vara efterklok, säger han.

Men det finns även kritiker som hävdar att LRF helt enkelt är för passivt.

Ordföranden för Sveriges mjölkbönder, Stefan Gård – som dock inte är medlem i LRF – tycker att organisationen saknar förankring i verkligheten.

– Det finns ingen på mjölksidan som betalar in en massa pengar till någon som inte gör någonting. Det måste bli verkstad och generera pengar i plånboken, säger han.

Han får mothugg av Monica Didriksson i styrelsen för LRF i Västra Götaland, som dock anser att förbundet måste bli bättre på att kommunicera vad man gör.

– Medlemmarna vill känna att LRF finns där, framför allt i tuffa tider. Vi måste också bli bättre på att prioritera våra resurser och fokusera på näringspolitiska frågor som medlemmarna inte kan driva själva, till exempel att implementeringen av EU:s vattendirektiv genomförs på ett sätt som inte sänker vår konkurrenskraft, säger hon.

Värva nya

LRF jobbar nu intensivt för att värva medlemmar.

Hur ska ni göra det?

– Det handlar om att vara närvarande i de kommunikationskanaler som finns, till exempel i sociala medier. Vi behöver också bli bättre på att samarbeta mellan centrala LRF och regionerna, säger förbundsordförande Helena Jonsson.

Vad innebär det för LRF om tappet fortsätter?

– Det ska inte fortsätta. Jag ser ingen större risk i att LRF skulle försvinna. Det här är en nödvändig utmaning, vi borde ha ändrat medlemsavgiften tidigare för att säkerställa vår finansiering.

Finns det fog för kritiken att LRF är för passivt?

– Jag har lite svårt att svara på den frågan. Alla mina vakna timmar ägnar jag åt att förbättra villkoren för svenska lantbrukare, och vi tar tacksamt emot allt engagemang som finns bland företagare på landsbygden.