facebooktwittermail d

Medel för att bekämpa åkersnigel

Åkersnigel i raps och höstgrödor som höstvete är ett problem som ska bekämpas.

Därför har Stiftelsen Lantbruksforskning beviljat Hushållningssällskapet i Skaraborg 900 000 kronor, enligt ett pressmeddelande.

En brittisk prognosmetod för åkersnigel har använts på svenska förhållanden och nu ska forskarna fortsätta att testa prognosmetoden. De ska även undersöka vilken jordbearbetningsmetod som är bäst för att minska antalet sniglar. ATL.nu