facebooktwittermail

Med pellets i tanken

På ensliga små vägar kring Karlstad testas ett helt nytt fordon. Bensintanken har bytts ut mot en behållare med träpellets!


Ur Vi Skogsägare nummer 6 2007

-Bränslet kommer från skogen, det blir billigare och helt miljövänligt, konstaterar uppfinnaren Martin Larsson.

Den första prototypen, vilken han beskriver som en rullande provbänk, är en sorts fyrhjulig motorcykel.

-Nu visar vi att tekniken fungerar. Den kan användas på en mängd fordon, allt från bilar till traktorer, säger Martin Olsson, som driver utvecklingen i företaget Precer AB.

Förutom han själv är en grupp på ett 10-tal personer engagerade i projektet, som de hoppas leder till framtidens fordon.

Tekniken arbetar i två steg. "bilen" drivs av elmotorer vars batterier laddas av en pelletseldad stirlingmotor. Med andra ord är det ett hybridfordon.

Tanken fylls som vanligt, fast med pellets i stället för bensin. I stort sett innehåller ett kilo pellets ungefär hälften så mycket energi som en liter bensin.

För att köra en mil med prototypen går det åt 1-2 kilo pellets.

När man vrider på startnyckeln går bilen igång direkt på eldriften. Efter fem minuter tänds pelletsbrännaren och sterlingmotorn börjar ladda batterierna.

Askan, som blir resprodukt, kan samlas upp och användas som gödning.

Dessutom kan bilen användas som ett reservelverk. Det finns möjlighet att plocka ut 230 volt (500-2 000 watt). Om det fungerar som planerat är det bara att köra upp bilen på gårdsplanen och ansluta ledningarna.

-Det är ingenting konstigt med det, motorn driver ju en generator. Dessutom är det möjligt att konstruera en värmeväxlare som tar vara på värmen i den vattenkylda motorn som då både ger el och värme till huset, säger Martin Larsson.

Motorn patenterades redan 1816 av den skotske prästen Robert Stirling.

Den bygger på att nyttja temperaturskillnaderna mellan motorns kalla och varma sida.

Luften, eller gasen, som driver runt motorn värms i ena stunden så den expanderar, för att i nästa stund kylas ner och dra ihop sig.

-Elfordonet är byggt av standardprodukter med de bästa batterier som finns på marknaden och stirlingmotorn är i sig en gammal uppfinning, säger Martin Olsson, med ett förflutet i Ericsson, som han lämnade för att utveckla den banbrytande tekniken med bredbandsanslutningar över elnätet.

Företaget såldes i Frankrike och i våras hoppade Martin Olsson av för att ägna sig fullt ut åt pelletsbilar.

Man kan fråga sig varför ingen kommit på den här tillämpningen tidigare, om det nu fungerar som planerat.

- I princip är det samma sak som att använda elnätet till bredband. Det verkar ganska uppenbart men det gäller att komma på det, säger Martin Olsson.

Pär Fornling