facebooktwittermail d

Karolin A. Johansson: ”Med kunskap följer ansvar”

Förändringarna visar att när kunskap finns så följer ett ansvar att agera. Och i kombination med mod, vilja och en visionär idé kan vi komma närmare en mer hållbar planet, skriver Karolin A. Johansson i en krönika.

FOTO: GÖRAN GUSTAFSON/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Kan en idé från en svensk professor få världens största fiskebolag att arbeta mer hållbart? Det snabba svaret är ”ja”.

Men historien förtjänar mer uppmärksamhet än två bokstäver.

Låt oss backa tio år. I ett rum på Stockholm Resilience Centre har forskning om den, minst sagt, problematiska situationen för världens hav och deras fiskinvånare just presenterats.

Illegalt fiske av utrotningshotade arter. Besättning som hålls i handfängsel för att inte ”råka gå i land i fel hamn”. Spöknät. Fisk som äter sig mätta på plast och svälter ihjäl. Bottentrålning som förstör allt i sin väg. Räkor med så mycket antibiotika att de har importförbud i vissa länder.

Efter samtalet ställde professor Carl Folke frågan: Kan vi samla världens största fiskebolag, utbilda dem och få dem att ändra sig?

Tärningen var kastad. Efter år av kartläggning hade ett spindelnät av globala aktörer med hundratals dotterbolag tagit form. Kunde man påverka en så kunde man kanske påverka många?

2016 samlades åtta av de största aktörerna till en första dialog.

Att säga att förförståelsen för utmaningarna var ”lite” olika är som att säga till en lantbrukare att vädret är ”lite” viktigt för höskörden.

Forskarna visade hur bolagens sätt att fiska skulle utplåna bestånden – och därmed också bolagen själva – i en nära framtid. De visade att näringslivet måste agera innan konsumenter och regeringar bestämmer åt dem. Kort sagt, bolagen behövde ändra kursen.

Norrmännen ville brassa på i vissa delar. Asiaterna försökte förstå vad ordet hållbarhet betydde. Och någonstans däremellan började en samsyn uppstå om att vi alla behöver ta hand om planeten.

Där och då bildades SeaBOS, Seafood Business for Ocean Stewardship. Ett initiativ där världens största havs och skaldjursbolag arbetar för en hållbar fiskeproduktion och ett hållbart hav.

Nu i veckan hölls den femte dialogen på VD-nivå. Bolagen i initiativet räknas till tio, vilka i sin tur äger över 600 dotterbolag med över 100 000 anställda i 95 länder. Tillsammans kontrollerar de över 10 procent av all världens fiske.

Bolagen vägleds av över trettio forskare spridda över världen, med bas på Stockholms universitet. Sedan ett år tillbaka finns konkreta, mätbara och tidsatta mål.

Bolagen redovisar numera vad, var och hur mycket de fiskar. De minskar antibiotika och plastanvändningen. De utbildar sina anställda om vilka arter som är utrotningshotade och hur man på ett säkert sätt släpper tillbaka fisk som inte ska tas upp. De har lovat att inga slavliknande förhållanden ska finnas i deras produktionskedjor i en snar framtid. De gör det lättare för konsumenten att välja rätt.

Förändringarna visar att när kunskap finns så följer ett ansvar att agera. Och i kombination med mod, vilja och en visionär idé kan vi komma närmare en mer hållbar planet.

Karolin A. Johansson

Karolin A. Johansson är strategisk rådgivare till SeaBOS. Lantbrukare. Tidigare Hovmarskalk till H.K.H. Kronprinsessan.