facebooktwittermail

Det behövs nya perspektiv på skog och äganderätt

Behovet av att exportera papper och trävaror är inget argument för att bortse från den biologiska mångfalden, skriver Lena Wallin, Föreningen Skydda skogen. 

Skog.
Många skogsägare har insett vikten av biologisk mångfald. FOTO: MATS WILHELM/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

                    

Timbro tar i från tårna när de i en debattartikel i ATL menar att skogssocialism hotar klimatet. Det är behändigt att alltid ha socialism att skrämmas med. Nu är det inte politiska ideologier i sig som hotar klimatet. Det är koldioxid som släppts ut oaktat ideologi.

Att den fria marknaden har påverkat, konstaterade redan sir Nicholas Stern med att ”klimatförändringarna är ett resultat av det största marknadsmisslyckande som världen har sett”.

Vi ska inte diskutera hur Sveriges välstånd byggdes eller antalet som sysselsätts inom näringen. Det bidrar inte till de lösningar som behövs.

Vad Sverige exporterar har förändrats över tid. Visst exporteras papper och produkter gjorda därav. Men det är inget argument för att förbise utmaningen om biologisk mångfald.

Klimatförändringarna påverkar vår artrikedom oavsett hur ägandet ser ut. Det påverkar själva skogen. Vi når i dag inte Sveriges miljömål “Levande skogar”.

Timbro menar att “redan i dag är en tredjedel av all skogsmark tagen ur bruk”. I dag är 8,7 procent av Sveriges totala skogsmarksareal skyddad. Det är trots allt skyddet som det handlar om. 

Kärnan i debatten är äganderätten, friheten att få hantera skog som man själv vill. Då bör man påminna sig om att det inte går att avverka skog med tjäderspelplatser och tro att tjädern kommer stå kvar. Det är därför den enligt EU-lagar är förbjudet att förstöra livsmiljöer för många arter.

Det är i dag många skogsägare som har insett detta. Trädets växttid visar att skog förvaltas över generationer. Det sätter vår vanliga innebörd av äganderätt i ett annat perspektiv. Hanteringen av skog är märkbar över lång tid, medan ett hus som renoveras kan börja nyttjas kort därefter. Skog lever över generationer. Skog med artrikedom behöver få stå kvar.

Det är här debatten om hur skogen ska skötas kommer in, inte att äganderätten i sig är en garantistämpel. Det är här debatten om skogen och klimatet kommer in, ty det spelar roll för skogen hur mycket koldioxid som finns i luften.

Varifrån koldioxiden kommer vid avverkning och att den frigörs med bioenergi har tagits upp flertal gånger. Det krävs decennier innan den binds igen. Så när den dallrar i luften påverkas skog, arter och vår framtid.

Vi behöver en ny debatt om skog och äganderätt. En debatt om hur vi ska behålla vår biologiska mångfald och få en resilient skog som bidrar med att motverka klimatförändringar. Det berör ett förvaltande av skog över generationer och de metoder som används när skog brukas. Det berör mängden skog som bör skyddas. Låt oss börja den debatten!

Lena Wallin

Föreningen Skydda skogen