facebooktwittermail d

Mc-klubb räddade hotad blomma

För ett år sedan fräste medlemmar från Partille trialklubb runt på motorcykel i skogen kring Åkersjön. Målet var att hjälpa den hotade arten klockgentiana att sprida sina fröer.

Och de lyckades, skriver Partille kommun på sin hemsida.

På ett år har antalet stänglar ökat från 36 till 55.

"Det är glädjande att vi kan se ett resultat efter en så enkel åtgärd. Även om många av de nya stänglarna finns inom samma område där arten redan växte, ser vi också ett flertal nyetablerade stänglar på de ytor där motorcyklarna körde", säger Emil Nilsson, biolog på park- och naturförvaltningen i Göteborg i ett pressmeddelande.

Militära övningar

Klockgentiana är inte bara sällsynt som art, utan också speciell eftersom den behöver bli störd för att överleva.

Tidigare har markbränder och militära övningar i skog och mark bidragit till de störningar klockgentianan behöver.

Efterlikna markstörningar

Motorcykelkörningen i området gjordes för att efterlikna tidigare markstörningar på ett nytt sätt. Det ovanliga naturvårdsarbetet fick stor uppmärksamhet och nu står det alltså klart att det blev ett positivt resultat.