facebooktwittermail

Maximera nyttan av hänsynsytor vid slutavverkning

Hänsynsytor gör nytta för att lavar och mossor ska få en chans att överleva på hyggen, visar en ny studie. Men för att maximera hänsynsytans nytta gäller det att tänka efter.

Ett bra exempel på hänsynsytor.
Ett bra exempel på hänsynsytor. FOTO: ANDERS KRISTENSSON

I projektet, som finansierats av Skogssällskapet, har forskare återinventerat naturvårdsintressanta mossor och lavar i hänsynsytor på ett 70-tal kalhyggen hos privata skogsägare i Västernorrland knappt 20 år efter föryngringsåtgärden. Det är den längsta mätserien av rödlistade arter och indikatorarter på hänsynsytor som gjorts i landet.