facebooktwittermail d

Maximera nyttan av hänsynsytor vid slutavverkning

Hänsynsytor gör nytta för att lavar och mossor ska få en chans att överleva på hyggen, visar en ny studie. Men för att maximera hänsynsytans nytta gäller det att tänka efter.