facebooktwittermail

Matupphandling i Sigtuna överklagades

Inom några veckor väntas ett avgörande i ännu en omstridd livmedelsupphandling. Den här gången är det Sigtuna kommun som hamnat i blåsväder sedan grossistföretaget Servera överklagat.

När kommunen skulle handla upp mat för de kommande fyra åren ställde den krav på att köttet skulle vara antibiotikafritt och att transporttiderna till slakt inte översteg åtta timmar för kreatur och tolv timmar för fjäderfä.

- Sedan skulle djuren vara bedövade innan man avblodar dem, säger Kimmo Stenroos, kostchef i Sigtuna kommun, till SVT:s regionala nyhetsprogram ABC.

Krävde överprövning


Det gillade inte grossistjätten Servera, en av de matleverantörer som konkurrerade om det åtråvärda kontraktet värt 76 miljoner kronor. Servera begärde överprövning av djurskyddskriterierna i upphandlingsunderlaget.

- Vi menar att man mycket väl kan ställa krav, det handlar inte om det. Det viktiga för oss är att man kan utvärdera kraven och säkerställa att svaren från budgivarna blir jämförbara när man fastställer vem som ska få anbudet, säger Nils Berntsson, marknadsdirektör på Servera, till ABC.

Servera förlorade upphandlingen som gick till konkurrenten Menigo Foodservice. Men innan några kontrakt kan undertecknas måste förvaltningsrätten i Uppsala säga sitt.

Dom i målet - som följs med stort intresse av flera svenska kommuner - väntas inom några veckor.ATL.nu