facebooktwittermail

Bredare diken minskar övergödningen

Att lägga om sina diken för klimatets skull – är det verkligen nödvändigt? Ja, det finns mycket att vinna på det, svarar forskaren.

Hej, jag tycker man får så mycket skit som lantbrukare, att vi smutsar ner och skadar miljön bara genom att finnas till och producera mat och energi. Jag har hakat upp mig på att man ska hålla på och lägga om sina diken och ge dem någon slags ny design. Vad ska detta vara bra för?

Undrar,

Ulf

Hej Ulf!

Du ställer en fråga som många nog funderar på. Vi kontaktade Magdalena Bieroza på SLU, som forskat på fosforförluster i jordbruket för att hon skulle få svara på din fråga. Ett av hennes projekt som vi finansierat är ”Mot ett miljövänligt svenskt lantbruk”. Hon svarade såhär:

”Som markägare producerar man inte bara mat och energi utan också vatten, luft och andra viktiga resurser. Därför är det bra att tänka på hur man kan förbättra vattenförhållandena på sin mark. Vetenskaplig evidens visar att de vanliga smala dikena i jordbrukslandskapet kan vara dåliga på att behålla vatten, viktiga ämnen som fosfor och kväve, sediment och även biodiversitet. Alla de resurserna rinner bara ut ur systemet och påverkar sjöar och till slut Östersjön negativt, vilket inte är bra.

Övergödningen kommer också att bli ännu värre med klimatförändringarna eftersom mer frekventa översvämningar och torka kommer att göra läckaget och erosionen snabbare och kraftigare. Men man kan minska denna effekt genom att ge sina diken en annan design. Den nya designen är faktiskt inte helt ny – men mer naturlig.

Bredare diken med terrasser och vegetation, till exempel diken med flackare kanter, tvåstegsdiken eller fosfordammar, behåller vattnet, näringsämnen, sediment och biodiversitet bättre än de traditionella smala dikena. Vattnet får mer plats och tid i landskapet och de naturliga rensningsprocesserna kan stärkas och bidra till att minska fosfor genom sorption, kväve genom denitrifikation och erosion genom sedimentation.

Så vad ska detta vara bra för? Det bidrar till att minska övergödning och erosion. Jordbrukslandskapet blir också bättre anpassat till klimatförändringar med reducerade negativa effekter från översvämning och torka. Men kanske det viktigaste, jordbruksdikena och Östersjön blir mer levande ekosystem med bra fisk, lekande barn och njutning till oss alla.”

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu