facebooktwittermail d

Olaglig mätmetod för virke utfasad

Nu är den olagliga mätmetoden matrisfub borta från inmätningen av sågtimmer.

– Äntligen, säger Lennart Bertilsson som kämpat mot ”fuskfub” i 17 år.