facebooktwittermail d

Matpriserna stiger även när bonden får sämre betalt

Lantbrukarens kostnader för insatsvaror och avräkningspris sjönk i november trots skyhög inflation och stigande matpriser, visar statistik från Jordbruksverket. 

Bild från en osthylla i en livsmedelsbutik i Stockholm.
Mer betalt för gammal ost. Priserna i butik fortsatte stiga i november och december. FOTO: CECILIA PERSSON

Den genomsnittliga kostnaden för jordbrukets produktionsmedel sjönk med 3,2 procent i november och snittet för avräkningspriset med 1,7 procent, enligt Jordbruksverkets index. Framför allt drivet av lägre kostnader för gödning och vete, till följd av sjunkande priser på europeiska råvarumarknader.