facebooktwittermail

Matpriser på nya rekordnivåer

För sjunde månaden i rad ökade världsmarknadspriset på livsmedel och nådde en ny historisk rekordnivå i januari, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO.

Indexet låg på ett snitt av 231 punkter i januari, en uppgång med 3,4 procent från december 2010. Det är den högsta nivån, både i reella och nominella termer, sedan FAO började mäta livsmedelspriserna 1990.

- De nya siffrorna visar tydligt att den pågående stegringen av världens livsmedelspriser inte kommer att avta, säger FAO:s ekonom och spannmålsexpert Abdolreza Abbassian i en kommentar.

Kan skapa oro


Höga livsmedelspriser är av särskilt stor betydelse för låginkomstländer där det råder brist på mat.

- De kan få problem med att finansiera importen av livsmedel och de höga priserna kan skapa stor oro för fattiga hushåll som lägger en stor del av sin inkomst på mat, säger Abdolreza Abbassian.

Indexet anger prisutvecklingen månadsvis utifrån en varukorg bestående av baslivsmedel så som mejeriprodukter, spannmål, socker, kött och oljeväxter.

Uppåt för spannmål...


FAO:s prisindex för spannmål låg i genomsnitt på 245 punkter i januari. Det var en ökning med 3 procent från december och den högst uppmätta nivån sedan juli 2008. Priserna var dock 11 procent lägre än vid toppnoteringen i april 2008.

Ökningen i januari beror mestadels på de fortsatt stigande priserna på vete och majs till följd av minskade leveranser, enligt FAO.

Prisindexet för oljor och fetter steg med 5,6 procent till 278 punkter. Det är nästan i nivå med rekordnoteringen i juni 2008. Ökningen speglar en ökad obalans av utbud och efterfrågan för oljeväxter.

...men nedåt för kött


Prisindexet för mejeriprodukter steg till i genomsnitt 221 punkter i januari, vilket var en ökning med 6,2 procent sedan december - men fortfarande 17 procent lägre än toppnoteringen i november 2007.

Prisindexet för socker låg i genomsnitt på 420 punkter i januari, vilket var en ökning med 5,4 procent från december. Det internationella sockerpriset påverkas av begränsad tillgång på världsmarknaden och förblir därför högt.

Däremot låg FAO:s köttprisindex kvar på cirka 166 punkter. Köttpriserna i Europa sjönk till följd av ett minskat förtroende hos konsumenterna efter den tyska dioxinskandalen. ATL.nu