facebooktwittermail

Skogsägare fick rätt om nyckelbiotoper

Mycket var konstigt vid registreringen av nyckelbiotoper på Mathias Mattssons mark. På egen hand drev han överklagandet i domstol och nu har han fått rätt i Kammarrätten.

Mathias Mattsson står i skogen och lutar handen mot ett träd.
”Jag tycker man ska stå på sig”, säger Mathias Mattsson, som på egen hand drivit överklagan av nyckelbiotoper genom två rättsinstanser. FOTO: ULF ARONSSON

Strax efter att Mathias Mattsson köpt skog i Norrtälje registrerade Skogsstyrelsen en nyckelbiotop på större delen av slutavverkningsskogen, något som ATL skrivit om tidigare.