facebooktwittermail

Massavlivning av tyska tuppkycklingar fortsatt tillåtet

Tysklands äggindustri tvingas inte föda upp tuppkycklingar utan ekonomiskt värde, skriver BBC.

I Tyskland säljs ägg märkta "Utan kycklingdödande" under varumärket Respeggt.
I Tyskland säljs ägg märkta "Utan kycklingdödande" under varumärket Respeggt. FOTO: HANS DAHLGREN

En tysk förvaltningsdomstol har slagit fast att det är lagligt att massavliva tuppkycklingar så fort de kläckts. Den tyska fjäderfäindustrin kan därmed andas ut, då ett motsatt domslut hade blivit dyrt för branschen.

Det handlar enligt BBC om en tillfällig respit. Massavlivningarna kan fortsätta bara så länge det inte finns godtagbara metoder för att könsbestämma ägg. En lägre domstols slutsats att industrins behov av att hålla kostnaderna nere går före den tyska djurskyddslagens formulering om att djur inte får orsakas onödigt lidande dras inte i den nya domen.

Politisk fråga

I Tyskland är frågan om massavlivning av överskottskycklingar något som diskuteras på högsta politiska nivå. Jordbruksminister Julia Klöckner har sagt att hon vill förbjuda företeelsen och statliga pengar har satsats på att hitta metoder för könsbestämning av ägg.

Det har bidragit till att det, som ATL tidigare uppmärksammat, finns ägg som könssorterats före kläckning på den tyska marknaden. Svenska forskare jobbar på initiativ av branschorganisationen Svenska Ägg också på en metod för könsortering av ägg.

Varje år avlivas runt 420 miljoner tuppkycklingar i Europa, en biprodukt av äggindustrins behov av värphöns. De vanligaste avlivningsmetoderna är malning och gasning. I Sverige handlar det om runt 5 miljoner kycklingar på ett år.