facebooktwittermail d

Massavlivning av höns efter virusutbrott i Kalmar län

En halv miljon höns behöver avlivas på den värphönsgård i Kalmar län som drabbats av fågelinfluensa.

– Det är ett ovanligt aggressivt virus, säger Jordbruksverkets chefveterinär Håkan Henrikson.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT

På måndagskvällen meddelade Jordbruksverket att en stor äggproducent i Kalmar län drabbats av fågelinfluensa.

Nu kan ATL berätta att hundratusentals höns ska avlivas på gården för att hindra smittspridningen.

– Vi har fattat beslut om att avliva 500 000 höns, säger Håkan Henrikson, Jordbruksverkets chefveterinär till ATL.

Det motsvarar hälften av gårdens värphöns.

På kort tid har nu fem fjäderfäanläggningar i Sverige, varav fyra i Skåne, drabbats av fågelinfluensan. Viruset smittar inte människor men har spritt sig till många anläggningar i hela Europa.

– Huvuddelen av Europas länder är drabbade. Det är ett ovanligt aggressivt virus med hög dödlighet, säger Håkan Henrikson.

Både gårdar med kalkon-, kyckling- och hönsproduktion har hittills drabbats av smittan. Viruset är luftburet och sprids framför allt av vilda fåglar, vilket gör det svårt att skydda sig från smittan.

ATL har sökt värphönsproducenten som hänvisar till Jordbruksverket.

DET HÄR HÄNDER VID FÅGELINFLUENSA

Vid konstaterat fall av fågelinfluensa händer följande:

• Den drabbade gården blir spärrad och inga djur, produkter eller gödsel får lämna gården.

• Alla fjäderfän måste avlivas och ägg måste destrueras.

• Den drabbade gården saneras. Nya djur kan sättas in tidigast 21 dagar efter att saneringen är klar.

• Runt den smittade gården inrättas ett skyddsområde med en radie av minst 3 kilometer och ett övervakningsområde med en radie av minst 10 kilometer.

• Inom dessa områden råder bland annat förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg och fjäderfäkött. För vissa transporter krävs ett särskilt tillstånd.

• Utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna.

Källa: Jordbruksverket

FÅGELINFLUENSA BLAND FJÄDERFÄ I EUROPA

Siffrorna anger utbrott i tambesättningar och gäller ej vilda fåglar.

År Utbrott

2010 2

2011 0

2012 0

2013 6

2014 10

2015 75

2016 403

2017 882

2018 37

2019 8

2020 440

2021 (till och med 19 jan): 15

Källa: Animal Disease Notification System