facebooktwittermail d

Massavedspriser steg i början av 2011

Massavedspriserna steg med tre procent under första kvartalet jämfört med perioden innan. Samtidigt föll sågtimmerpriserna under första kvartalet 2011, konstaterar Skogsstyrelsen.

I regionerna Syd och Mellan steg massavedspriserna, leveransvirke, med tre respektive fem procent. I region Nord föll däremot massavedspriserna med en procent.

Sågtimmerpriserna sjönk med två procent under första kvartalet i år jämfört med sista 2010 och som mest sjönk de i region Mellan med fem procent, visar Skogsstyrelsens siffror.

Både sågtimmer- och massavedspriserna steg dock under första kvartalet jämfört med första kvartalet 2010; Sågtimmerpriserna med 16 procent och massavedspriserna med 15 procent. ATL.nu