facebooktwittermail d

Massavedsbrist ger små marginaler

Blött och snöigt och samtidigt ett större råvarubehov. Södras massabruk i Mörrum i Blekinge har haft svårt att få fram råvara under vintern.

Södras koncernchef Lars Idermark tar första spadtaget vid utbyggnaden i Mörrum.
Södras koncernchef Lars Idermark tar första spadtaget vid utbyggnaden i Mörrum. FOTO: HENRIK BJÖRNSSON/SÖDRA

Vintern har varit blöt eller snörik i skogen och vägarna har varit isiga. Det har försvårat avverkningarna och transporterna. Samtidigt har skogsindustrin i Sverige och Finland byggts ut, vilket har ökat råvarubehovet. Sammantaget har det skapat en besvärlig råvarutillgång i stora delar av landet.

En av de industrier som haft svårt att få fram tillräckligt med råvara är Södra Cells bruk i Mörrum i Blekinge.

Krävande transporter

Det största problemet har varit att få virket från vältorna i skogen till bruket. Snö och is på vägarna gjorde transporterna mer krävande än planerat och bristen på chaufförer har varit stor, uppger Håkan Benschjöld som är regionchef på Södra skog till P4 Blekinge.

Mörrums bruk har kunnat producera som vanligt trots massavedsbristen, men marginalerna är små. Nu krävs insatser för att hämta upp lagret igen.

– Vi har extraresurser på väg in och virket blir lättare framåt vårkanten. Då kan man köra mer virke på varje lastbil, säger Håkan Benschjöld till P4 Blekinge.

Ökat råvarubehov

Södra har de senaste åren investerat totalt 6 miljarder kronor vid sina tre massabruk i södra Sverige. Bruket i Värö i Halland är ombyggt för 4 miljarder kronor och uppe i en produktion om 700000 ton barrsulftatmassa om året. Bruket i Mörrum har byggts om för 1,7 miljarder kronor och ökat sin produktion till 470000 ton pappersmassa och textilmassa.

För skogsägarna betyder detta att Södras råvarubehov har ökat med totalt 1,5 miljoner fastkubikmeter (m3fub) barrfiber, det vill säga massaved och sågverksflis.

Fler planer

Södra har också planer på utbyggnad av bruket i Mönsterås i Småland. I oktober 2016 intervjuades Södras koncernchef Lars Idermark i ATL om satsningen. Han sa då att inga beslut var fattade, och att det är långa ledtider för dessa investeringar. Han påpekade också att det kommer ut ganska mycket ny massakapacitet på marknaden.

Samtidigt framhöll han att inget av Södras bruk har råd att halka efter. Massabruket i Mönsterås är Södras äldsta. Södra har investerat drygt 300 miljoner kronor i massabruket i Mönsterås de senaste åren. Produktionsvolymen har dock inte ökat.

Bruket i Mönsterås har i dag en produktion om 750000 ton barr- och lövmassa. Vid en större investering skulle produktionen upp över 1 miljon ton massa per år, vilket ytterligare skulle öka råvarubehovet i Sverige.

Flera satsningar ökar råvarubehovet

Andra stora investeringar, där SCA:s utbyggnad av bruket i Östrand är den största, gör att råvarubehovet i Sverige ökar med 4 miljoner kubikmeter barrfiber, inräknat Södras produktionsökningar.

Även i Finland ökar råvarubehovet, med 6,5 miljoner kubikmeter barrfiber, sedan det nya massabruket i Äänekoski som startade i augusti förra året.

LÄS OCKSÅ: Äänekoski satsar också

LÄS OCKSÅ: Nu är massaveden het igen

LÄS OCKSÅ: Mellanskog höjer priserna