facebooktwittermail d

Massaveden i Mellansverige på Södra-nivå

Mellanskog höjer virkespriserna igen. Trots vikande resultat för industrin är efterfrågan på råvara fortfarande hög och energisortimenten pressar upp priserna på övriga sortiment.