facebooktwittermail d

Massapriset över drömgräns

Södra Cell annonserade på fredagen en prishöjning för barrmassa på 30 dollar. Det nya priset från 1 april är 1 010 dollar per ton.

- Vi ser att det är en fortsatt stark marknad med stark efterfrågan och balanserade lager, säger Södras informationsdirektör Per Braconier.

Att priset nu gått över 1 000 dollar beror också delvis på den svaga dollarn. 1 000 dollar tonnet för massan brukar räknas som en magisk gräns, som inte passerades ens under förra högkonjunkturen.

- Vi ser det inte som en magisk gräns, vi lever ju med marknadspriser på massa, och nu är det på den här nivån.

Vad betyder det för lönsamheten för Södra att ni höjt priset med 60 dollar på kort tid?
- Vi har ju trott att 2011 blir ett år med relativt bra massapriser, och det ser ju att vara en rimlig bedömning. Torbjörn Esping