facebooktwittermail d

Massan ger vinst åt Södra

Skogsägarföreningen Södras rörelseresultat för första kvartalet 2011 blev 378 miljoner kronor, en prydlig vinst i paritet med samma period förra året.

Marknaden för sågade trävaror präglades av en relativt stark krona och ökade råvarupriser, vilket reducerade sågverkens konkurrenskraft.

Även om priset på sågade trävaror stigit under vintern i Tyskland har prispressen fortsatt i övriga Europa, inte minst i Storbritannien och i Sverige. I Nordafrika fungerar dock leveranserna normalt, med undantag av Libyen.

- Just nu ser vi en rejäl obalans på trävarumarknaden. På längre sikt tror vi dock på en ökad efterfrågan av sågade trävaror. Den utvecklingen drivs av konsumenternas behov av ett prisvärt, miljövänligt material som framställs på ett hållbart sätt och som dessutom långtidslagrar koldioxid, säger Leif Brodén, i ett pressmeddelande.

Massan är som vanligt Södras bästa affär. Världsmarknadspriset på lågfibrig massa har stigit och är enligt Södra 1 010 dollar, vilket dock neuatraliserats av en starkare krona.

Produktionen av massa vid Södras fem massabruk var under första kvartalet 522 000 ton, jämfört med 506 000 ton under samma period i fjol. Omsättningen i koncernen var 4,9 (4,6) miljarder kronor.Torbjörn Esping