facebooktwittermail

Massabruk tappar lönsamhet

Trots att massapriset ligger still har raset för dollarn gjort att de svenska massabrukens betalning rasat. - Vi är fruktansvärt känsliga, försäljningen sker ju i dollar, säger Ole Terland, koncernchef på Rottneros.

Det har nu gått ett halvår sedan de svenska massatillverkarna fick toppbetalt för sin barrbaserade långfibriga massa, nbsk. Foex index stod i 975 dollar per ton, dollarn stod i 7,42 kronor, vilket innebar en betalning i svenska kronor på 7 200 kronor tonnet.

Dramatisk effekt


Sedan dess har massapriset sjunkit med 25 dollar, visserligen bara 3 procent, och ligger kvar på toppnivåer. Men eftersom dollarn rasat 13 procent ner till 6,44 kronor, blir effekten dramatisk för de svenska bruken. Sedan i somras har betalningen sjunkit 16 procent till 6 100 kronor.

För Södra, som producerar uppåt 1 500 000 ton barrsultfatmassa, betyder en tusenlapp på priset ett intäktsbortfall på 1,5 miljarder kronor på årsbasis, en tiondel av omsättningen, ja hela vinsten.

Priset ökade 34 procent


Rottneros konstaterar i sin bokslutskommuniké att medelpriset på massa ökade med 34 procent under 2010, vilket ökade omsättningen med 446 miljoner kronor och bidrog till en vinst på 138 miljoner kronor förra året.

Sista kvartalet var dock vinsten blygsamma 13 miljoner, pressad av sämre betalning med 36 miljoner jämfört med kvartalet tidigare.
- Det här är för stora effekter. Vi är alla fruktansvärt känsliga, försäljningen sker ju dollar, säger koncernchefen Ole Terland.

Rottneros plågas också av höga energipriser och höga massavedspriser.
- Samtidigt som vi har sett en sänkt intäkt för massan har skogs­ägarna höjt massavedspriset. Skogsägarna går helt i otakt med marknaden. Och därför är effekten på lönsamheten ännu större än valutaförändringen.

Vad vill ni se nu?


- Lägre massavedspriser och lägre energipriser, de har ju också varit skyhöga i vinter.
Mycket talar för att massapriset kommer att öka, åtminstone i dollar, och ge bruken bättre betalt. Andra råvaror, som olja och koppar, har stuckit i väg den senaste tiden, och konjunkturen i världen är på väg upp.
- Massamarknaden i sig är stark. I stort sett alla tillverkningsländer lider av den svaga dollarn, och det gör att vi kommer allt närmare en prishöjning för att kompensera lite grand för dollarnedgången, säger Ole Terland. Torbjörn Esping