facebooktwittermail d

Massabruk en nyckel för storskaliga kolsänkor

Massabruken kan få en viktig roll i Sveriges kamp för att klara klimatmålen.

– Dessa industrier kan fånga in och lagra flera miljoner ton koldioxid varje år, säger forskaren Mathias Fridahl.