facebooktwittermail d

Maskinval en utmaning för ekoodlare

Borgeby

Vid val av redskap för ekologisk växtodling finns det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till. Behoven varierar mellan odlare, ogrässtrategier och markförutsättningar.