facebooktwittermail d

Stål och diesel gör avtryck i årets maskinkalkylhäfte

Prisökningarna på stål och diesel har gjort betydande avtryck i årets sammanställning från Maskinkalkylgruppen. Stora järnklumpar som växelplogar har ökat i pris med 22 procent de senaste åren.