facebooktwittermail d

Uppgifterna är insamlade av ATL. Samtliga tillverkare har haft möjlighet att korrigera uppgifterna samt lämna bildmaterial. Alla tillverkare har dock inte svarat vilket innebär att gamla uppgifter kan förekomma. Maskinguiden kommer dock att uppdateras kontinuerligt.