facebooktwittermail

Maskindemo i mässans tecken

Jordbearbetning och etablering är årets tema på Borgeby fältdagar, och för den som är intresserad av teknik och maskiner kommer flera av maskindemonstrationerna att gå i samma tecken.

FOTO: MOSTPHOTOS

– Vi kommer att ha uppdelade demos, en etableringsdemo för såmaskiner och grund och djup jordbearbetning så att besökarna kan se skillnader i inblandning och hur den lämnar resultat efter sig, säger Erik Olsson, som är temaansvarig för fältmässan.

Under visningarna kommer besökarna att få möjlighet att följa maskinerna i praktiskt arbete samtidigt som en rådgivare kommenterar de olika ekipagen.

Vid sidan av visningarna som tangerar årets tema består programmet även av en valldemonstration och visningar av nya växtskyddssprutor.

ATL TV Ner i myllan på Borgeby

PREMIUM Så kan du bidra till att lagra kol