facebooktwittermail

Från hotad sektor till innovativ förebild

Marocko har sedan 2008 genomfört stora förändringar i jordbrukssektorn. Ur landets problem att mätta befolkningen kom initiativet ”Gröna Marocko” – ett initiativ som mött stor framgång och nu kopierats av 14 andra afrikanska länder.

Marockos jordbruksproduktion har ökat med 60 procent sedan GMP startade 2008.
Marockos jordbruksproduktion har ökat med 60 procent sedan GMP startade 2008. FOTO: FRIDA BANK

2008 lanserades initiativet ”Gröna Marocko” (Green Morocco plan, GMP) vars syfte var att modernisera jordbruket, främja jordbruksinvesteringar, säkerställa livsmedelssäkerheten, öka exporten och värdera upp lokala produkter och varor. Ytterligare ett mål var att förbättra levnadsvillkoren och bekämpa fattigdomen för småskaliga jordbrukare på landsbygden genom att främja solidariteten inom jordbruket. Det startades även hundratals bondekooperativ för kvinnor.