facebooktwittermail d

Svenskt skogsföretag växer snabbt med virkesexporten

Markskoningsgruppen hör till dem som hittat affärer i den ökande svenska virkesexporten. För 2023 har de tecknat exportkontrakt för närmare 100 miljoner kronor.