facebooktwittermail d

Att skanna marken kan ge en bättre karta

Nakskov Danmark

Genom att också skanna jorden kan markkarteringen blir mer precis. På marknaden finns flera apparater som ger mätvärden som kompletterar de vanliga markproverna.