facebooktwittermail d

Markskador ödesfråga för skogsbruket – måste minska

Valet för skogsbruket står mellan att minska markskadorna eller att få mer regler som styr verksamheten. Det anser Rolf Björheden, professor och forskare på Skogforsk.