facebooktwittermail

Märkning av varje stock lockar inte Sveaskog

Skogsbolaget Sveaskog är övertygad om vikten av spårbarhet i skogsbruket. Men frågar sig om varenda stock behöver kunna spåras till stubben.

- De flesta tycker ju att det är viktigt att ha ett system för spårbarhet, sedan är det bara frågan om vilket system och vilken detaljeringsnivå det ska vara, säger produktionschefen Tommy Nilsson på Sveaskog.

Minskad kostnad


Sveaskog har deltagit i EU-projektet Indisputible key, som uppskattade att en effektivare virkeshantering skulle kunna minska kostnaderna för spill vid europeiska sågverk med 50 miljarder kronor.
I projektet höll man reda på stockarna med hjälp av transpondrar som slogs in i stocken.

- Det projektet är ju slutfört. Men det är betydande svårigheter man ser framför sig, så det är ingenting som kommer att drivas vidare i praktisk skala i nuläget, säger Tommy Nilsson.
Sveaskog tittar nu också på Woodpecker.

Billigare


- Om stämplingen fungerar utgår jag från att det blir en billigare metod än det här med chippen, den fördelen skulle den ju ha, säger Tommy Nilsson.
Men Sveaskog har ännu inte bestämt sig för om de vill satsa på systemet.
- Det är ingen enkel resa, men tror man på det ska man naturligtvis köra det i botten.Torbjörn Esping