facebooktwittermail d

Marknadsplats på nätet ska underlätta lokala inköp

Med hjälp av 20 miljonersprojektet Smakstart Västernorrland ska lokala livsmedelsproducenter i norra Sverige få hjälp att utveckla sina företag och nå ut till kunderna.

- Det produceras redan i dag väldigt bra livsmedel i Västernorrland, exempelvis kött och ost. Men vi behöver göra mer, säger Hushållningssällskapets vd Anders Segebo till Sveriges Radio Västernorrland.

Smakstart Västernorrland ingår i regeringens vision om Matlandet Sverige där satsningar på mat och livsmedelsproduktion i kombination med turism ska skapa arbetstillfällen och tillväxt.

Mötesplats på nätet


För Hushållningssällskapet som driver Smakstart Västernorrland är visionen att länet ska vara känt för god mat av hög kvalitet.

Västernorrlandsgården är namnet på det gemensamma varumärket för det livsmedel som producerats i länet. Det ska också fungera som marknadsplats på nätet där kunder och matproducenter enkelt ska kunna mötas.

- En viktig del är hemsidan med samma namn där länets restauranger, storkök och privatpersoner enkelt ska kunna köpa kött och andra produkter från lokala producenter, utan fördyrande mellanhänder, säger projektledaren Tomas Bengtsson. ATL.nu