facebooktwittermail

Marknadskurs ger koll på kurserna

Ingen kunde förutse att spannmålspriserna skulle rusa i höjden när kursen började. Under ett år har drygt 60 odlare följt marknaden tillsammans.

BJÄRSJÖLAGÅRD (ATL)
Det är finalomgång på Bjärsjölagård i Skåne för kursen i marknadsbevakning.
- Det här är det mest ambitiösa marknadsbevakningsprojektet som pågår i Sverige vad jag vet, säger Katarina Gillblad från Agronomics som föreläser under dagen.

Valt temat själva


Under ett år har lantbrukarna från olika delar av Skåne deltagit i utbildningsdagar om spannmålsmarknaden. Temat för dagarna har deltagarna själva valt.

De har också varit indelade i mindre grupper som haft månadsvisa telefonmöten där de bland annat diskuterat hur priserna har utvecklats sig och varför.
- Jag bevakar marknaden mer själv nu och har blivit säkrare, berättar Ingrid Ascard från Glemmingebro utanför Ystad.

Året som projektet pågått under har varit turbulent. Vid första träffen rådde bottenpriser på marknaden och diskussionen framåt handlade mycket om hur den stora skörden från föregående säsong skulle påverka 2010 års marknad.

Sedan vet alla hur det gick. Torka i Ryssland gjorde att prognosen för den nya skörden skrevs ner och priserna började rusa i höjden.

- Det var otroligt lärorikt på grund av att prisuppgången berodde på helt andra saker än förra gången, kommenterar Katarina Gillblad.

Kraftiga svängningar


För tre år sedan när priserna nådde rekordnivåer var det konsumtionen som drev prisuppgången. Nu var det i stället produktionsstörningar.

- När det gick upp förra gången sa folk att det bara är en bubbla. Men man kan inte få en bubbla två gånger, kommenterar hon.

Fler kraftiga och oförutsägbara prissvängningar är att vänta framöver och det gäller som lantbrukare att hitta ett sätt att förhålla sig till det, menar hon.

Johan Knutsson från Dösjebro utanför Kävlinge är också en av deltagarna i kursen som tycker att han fått en bättre kunskapsgrund att stå på när det gäller spannmålsaffärer.
- Ärligt talat är jag tveksam till om jag gör så mycket bättre affärer efter kursen, men eftersom jag förstår marknaden bättre har jag lättare för att fatta beslutet att sälja eller att avvakta, säger han.

Kursen ordnas av hushållningssällskapet i Kristianstad och HIR Malmöhus med hjälp av EU-medel från landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen i Skåne. Malin Eborn