Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Marknadskrönika 22 januari 2019

  Rita om spelplanen för långsiktig lönsamhet i skogen

  Radikala grepp behövs för att ändra styrkeförhållandena på virkesmarknaden. Det skriver ATL:s skogsreporter Ulf Aronsson i en marknadsanalys.

  ATL:s analyser av virkesmarknaden ska visa på möjligheter och svårigheter för skogsägarna. Just nu går den att göra ganska kortfattad: Utplanande timmerpriser, stabil efterfrågan på massaved och ett svagt ökande behov av energived. Alltså fortsatt avverkningsläge, framför allt för gallringar, men även slutavverkningar.

  Visst finns osäkra faktorer som insektsangrepp, både i Sverige och i Europa, konjunkturen i Kina, handelskrig etcetera. Men det som mest påverkar skogsägarnas intäktsmöjligheter, åtminstone för massaveden, är styrkeförhållandena på marknaden. Få, stora köpare behöver inte betala mer än nödvändigt och de enda skogsägare som i dag egentligen får del av vinsterna från cellulosaindustrin är medlemmarna i Södra, eftersom de har egen.

  Så har det sett ut länge och för att bryta upp strukturen krävs radikala grepp. Här är ett förslag: Slå ihop Södra och Mellanskog. Södra får mer välbehövlig råvara och Mellanskog kommer ur prisdiket för massaved. Troligen behöver medlemmarna i Mellanskog lägga lite emellan eftersom en andel i Södra har högre värde, säg 100 000 kronor per medlem. Men då en medelfastighet i Mellanskog är på 77 hektar går det säkert att få ett lån med marken som säkerhet.

  Nästa steg är att börsnotera Södra Cell men att behålla majoritetsägandet i moderbolaget Södra, precis som finska skogsägarägda Metsä Group redan gjort med Metsä Board. Aktierna som blir tillgängliga på börsen skulle ge ett bra tillskott till Södras kapital, som 2017 låg på nästan 13 miljarder kronor och säkert kommer få en rejäl puff uppåt när fjolårets bokslut presenteras.

  Sammanlagt skulle detta kanske inte riktigt räcka till att köpa Billerud Korsnäs, en affär på gissningsvis 30–40 miljarder kronor. Men där går det att få in extra pengar genom att snabbt sälja ut Billerud Korsnäs 350 000 hektar skog, nyligen övertagen från Bergvik för 6 miljarder kronor. Och varför då inte sälja marken som ett riktat medlemserbjudande till förmånligt pris? Att kunna köpa mer skog lockar troligen många av de nuvarande medlemmarna, och en stor stark förening skulle också attrahera många nya medlemmar som i dag säljer virket direkt till bolagen. Och någon skulle kanske även glädjas åt att andelen bolagsägd mark samtidigt minskade till förmån för den privatägda.

  Resultatet skulle bli en kraftfull skogsägarorganisation där den egna cellulosaindustrin breddas från enbart massa till att också omfatta det växande produktområdet förpackningar. Förutom att kunna behålla de egna förädlingsvinsterna skulle MellanSödra även vara tillräckligt stort för att pressa upp massavedspriserna till externa köpare.

  Alla nöjda? Nja, men hur ska skogsägarna i norra Sverige göra?

  Kanske kan ett sammanslaget NorraNorrskog samla tillräckligt med kraft för att köpa loss Billerud Korsnäs anläggning i Karlsborg, Kalix, som ligger lite väl långt ifrån MellanSödras område, och få till ett liknande upplägg där?

  Detta är en analyserande text i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att slutsatserna är skribentens egna. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen