Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Marknadskrönika 19 november 2018

  Inte mycket som talar för lägre gödselpriser

  Ökad efterfrågan på urea har drivit upp priset med 45 procent på sju månader – och därmed också priset på gödsel.

  Under sen höst gör många företagare sina inköp av gödsel inför nästa år. Men 2018 är situationen lite speciell. Priset på gödsel har stigit påtagligt, samtidigt som likviditeten på gården kan vara ansträngd efter det svaga skörderesultatet. Det gör att många avvaktar nya inköp.

  Återförsäljare ger också en blandad bild av hur försäljningen utvecklas jämfört med ett normalår. Behovet är kanske heller inte helt akut på alla gårdar där det kan finnas kvar en del gödsel i ladorna. Det eftersom man kanske inte lade på sista givaren på höstvetet eller gödslade vallåterväxten till följd av väderläget i somras.

  Efter den torra sommaren har hösten varit gynnsam i stora delar av landet, höstsådden är större än på länge och det kommer att behöva gödslas rejält i höstgrödorna. Det pressades också mycket halm på varje tänkbart fält i somras och de näringsämnen som togs bort måste tillföras någon gång i växtföljden.

  Till kalkylen hör också att prisnivåerna på skörd 2019 är bättre än vi sett på flera år och en investering i gödsel kan betala sig väl.

  Priset på den vanligaste gödselsorten, N27, har stigit med cirka 50 procent i producentledet sedan i maj. Frågan många nog ställer sig är om det är rätt tillfälle att köpa in gödsel nu eller vänta och se om priset kan komma att gå ned.

  Svaret är att uppgången möjligen kan plana ut men att det tyvärr inte är mycket som talar för lägre priser i det korta perspektivet. Det är i stället så att det nu inte är lång tid kvar tills gödslingssäsongen drar i gång i södra Europa. Och det är knappast i det läget tillverkarna väljer att sänka priserna.

  Tittar vi på den främsta förklaringen till den prisuppgång som skett under gödslingsåret är det den ökade efterfrågan på urea i världen som drivit på priset. Ämnet är centralt i framställningen av mineralgödsel och priset har stigit med 45 procent på sju månader.

  Bakom prisuppgången ligger flera faktorer. Nyckelspelaren och storproducenten Kina försåg tidigare en stor del av marknaden med urea, men har inte bara strypt sin export utan återfinns allt oftare på köparsidan numera.

  Andra faktorer bakom den minskade tillgången på urea är att efterfrågan också ökat från storkonsumenten Indien. Samtidigt har flödet från producentlandet Iran stoppats till följd av sanktionerna. Även om flera länder trots allt vill handla med iranska producenter försvåras det av att hela betalningssystemet påverkas av sanktionerna.

  De senaste årens låga energipris bidrog länge till att pressa priset på gödsel. Det som hänt sedan dess är att oljan har stigit från lägstanivån 30 dollar fatet till närmare 70 dollar fatet i dag. Det har dragit med sig priset på naturgas, som är en viktig komponent i tillverkningen av mineralgödsel.

  Den faktor som just nu i stället talar för lägre gödselpriser är förväntningarna på en stärkt valutakurs. Den svaga kronan har gjort alla importerade varor dyrare, inklusive mineralgödsel.

  Riksbanken har aviserat att en höjning av styrräntan sannolikt är på gång de kommande månaderna vilket kan väntas stärka växelkursen och göra det billigare att köpa in varor från utlandet. Den som räknar med mer än högst marginella effekter på gödselpriset riskerar dock att bli besviken.

  Detta är en analyserande text i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att slutsatserna är skribentens egna. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen